duminică, 1 aprilie 2012

Drepturile si Obligatiile Studentului


ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor si obligaţiilor studentuluiEMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT:
MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 4 aprilie 2012
 
În conformitate cu art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de cãtre Direcţia generalã de învãţãmânt superior şi asociaţiile studenţeşti.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Cãtãlin Ovidiu Baba

Bucureşti, 30 martie 2012.
Nr. 3.666.

Este util acest blog ?

Sfatul Medicului

Inscrie-te acum la sfaturile medicului stomatolog.

Stomatologie Sector 3 Bucuresti

↑ Grab this Headline Animator